จุฬาฯ ร่วมกับ xLab Digital เปิดหลักสูตร“The Data Master”

จุฬาฯ ร่วมกับ xLab Digital เปิดหลักสูตร“The Data Master”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ xLab Digital บริษัทในกลุ่ม บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ iBOTNOI เปิดหลักสูตร “The Data Master” หลักสูตรปั้นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) สอนตั้งแต่ต้นจนหางานให้ การันตีจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเติมเต็มการขาดแคลนบุคลากรสาขานี้ในประเทศไทย

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เปิดเผยว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนและพร้อมที่จะร่วมมือกับทั้งสองพันธมิตรในการเปิดหลักสูตร “The Data Master” ครั้งนี้ ด้วยการทำงานภายใต้ CU NEX ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งใจผลักดันให้จุฬาฯ เป็น Digital University ที่มีเป้าชัดในการนำเทคโนโลยีมาใช้จริงให้เกิดประโยชน์กับนิสิตและบุคลากร

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกับพันธมิตรในภาคเอกชนจะช่วยนำประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจมาเชื่อมกับความรู้ทางวิชาการจากจุฬาฯ พัฒนาเป็นหลักสูตรเพื่อผลิต Data Scientists ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรองรับความต้องการของตลาดไทยและตลาดโลกได้จริง

“จากข้อมูลของสำนักสถิติแรงงานสหรัฐ คาดว่าจำนวนนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีแนวโน้มที่จะโตถึง 31% ในช่วงทศวรรษนี้ และจะมีการเติบโตมากกว่าสาขาอาชีพอื่น ๆ ในช่วงปี 2565-2572 ซึ่งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยคาดว่าจะมีความต้องการบุคลากรด้านนี้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 30,000 คน ภายในปี 2570

ในขณะที่ปัจจุบันมีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลรองรับในตลาดจำนวนไม่ถึง 10% ของความต้องการ ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่ตลาดต้องการสูงสุดอาชีพหนึ่งในประเทศไทย”

สำหรับหลักสูตร “The Data Master” เปิดโอกาสให้ผู้เรียนในทุกระดับได้เก็บเกี่ยวความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนกระทั่งการนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่าง ๆ ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นจำนวน 14 สัปดาห์ ความโดดเด่นของหลักสูตรนี้คือ ผู้เรียนจะได้เข้าฝึกงานกับภาคเอกชน 3 เดือน ได้เรียนรู้ภายใต้คำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์ เชิงข้อมูลมืออาชีพ และได้รับเงินเดือนเป็นค่าตอบแทน พร้อมรับโอกาสในการเข้าทำงานกับบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศอีกด้วย

ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BOTNOI Group กล่าวว่า หลักสูตร The Data Master นับเป็นภารกิจระดับประเทศที่จะช่วยปลูกต้นกล้าให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การเรียนรู้ในแต่ละคอร์สเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ครบวงจร ที่ออกแบบการสอนให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานวิทยาศาสตร์ข้อมูล ทำให้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาก่อน

จุฬาฯ ร่วมกับ xLab Digital เปิดหลักสูตร“The Data Master”

นอกจากนี้ การเรียนรู้จากการฝึกงานในภาคเอกชนจริง ๆ จะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและสามารถนำทักษะดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต สำหรับรูปแบบการเรียนจะเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผ่านการทำโปรเจ็กต์และเวิร์กช็อปทั้งออฟไลน์และออนไลน์ จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือ ผู้เรียนมีโอกาสได้รับเข้าทำงานในฐานะนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลในบริษัทชั้นนำ ผ่านเครือข่ายของทีม BOTNOI อีกด้วย

ด้านนายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร xLab Digital Company Limited บริษัทในกลุ่ม บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าการเปิดหลักสูตร “The Data Master” ในครั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรด้านนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีบทบาทสำคัญมากต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพิจารณาและการตัดสินใจ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการพัฒนาธุรกิจ สินค้า และการบริการต่าง ๆ รวมทั้งการแสดงแนวโน้มและการคาดการณ์ต่าง ๆ โดยการสรุปข้อมูลที่มีประโยชน์เหล่านั้นจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการนำผลลัพธ์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

“นอกจากนี้ ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดโลก ในขณะที่หลาย ๆ ภาคอุตสาหกรรมไทยยังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในด้านนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศไทย”

ศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์ รองอธิการบดี ด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล จุฬาฯ กล่าวเสริมว่า ในอนาคตจุฬาฯจะเปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่าง ๆ โดยเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์จุฬาฯ พร้อมทั้งได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากหลักสูตรและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่จุฬาฯ จะพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนนิสิตจุฬาฯเองก็จะมีหลักสูตรที่ไม่จำเป็นต้องเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย การเรียนหลักสูตร 4 ปี หรือ 6 ปีในหลักสูตรอาจจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการของการทำงานที่เปลี่ยนไป เราต้องผลิตบัณฑิตให้ทันกับความต้องการของอุตสาหกรรม หรือความต้องการของประเทศ นิสิตต้องการมีความรู้ด้านไหนก็เรียนด้านนั้น ซึ่งจุฬาฯจะเพิ่มหลักสูตรใหม่ที่เป็นหลักสูตรที่ไม่จำกัดอายุผู้เรียน ตอบโจทย์ Life Long Learning โดยแพลตฟอร์ม CU NEX เองก็จะมีส่วนช่วยในการติดต่อกับหลักสูตร อาจารย์ และเป็นตัวช่วยในลงทะเบียนเรียนได้

อย่างไรก็ตาม หลักสูตร “The Data Master” เปิดรับสมัครรอบแรกตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เริ่มคลาสแรกวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565-3 มีนาคม 2566 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3LEiGSl

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ flatheadvalleycowboychurch.com

UFA Slot

Releated